Published on 15 czerwca 2015 by

Dzień 76/365.

Z nagrania dowiesz jakich elementów nie możesz pominąć podczas przygotowania projektu. Brak któregoś z tych elementów spowoduje, że projekt wymknie się spod kontroli i nie osiągnie założonego celu.

Add your comment